WAT IS EEN GASTOUDER?

Streep onder titel

Een gastouder is iemand die op professionele wijze, in een thuissituatie en tegen betaling kinderen opvangt. Dit is voor de kinderen fijn en vertrouwd, ze krijgen zo alle aandacht die ze toekomen in een gezellige & huiselijke sfeer. Opvang door gastouders is kleinschalig, persoonlijk en meestal in de buurt. Als gastouder mag je maximaal 6 kinderen opvangen.


De opvang vindt plaats in de eigen woning. Als gastouder neem je dus de zorg van andermans kinderen op je. Een mooie, verantwoordelijke taak en de ouders kunnen van de overheid een bijdrage in de kosten krijgen, de kinderopvangtoeslag. Het is dus niet zo raar dat de overheid deskundigheidseisen stelt.


Als gastouder ben je verplicht om je aan te sluiten bij een gastouderbureau. Ik werk met twee gastouderbureaus samen. Gastouderbureau Hoera en Gastouderbureau Liefbeestje. Het gastouderbureau begeleidt de gastouder bij haar taak en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de overheidseisen voor gastouderopvang. Gastouders zijn allemaal professionele gecertificeerde gastouders. Ze zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en in het Personenregister Kinderopvang.


De consulente van een gastouderbureau is het vaste aanspreekpunt voor de gastouder en de vraagouder. Zij zullen de kwaliteit van de opvang handhaven. Regelmatig zullen ze (minimaal 2x per jaar) de gastouder / opvanglocatie bezoeken. De consulente ziet erop toe dat de papieren, zoals EHBO-diploma en verklaring omtrent gedrag van gastouder en overige gezinsleden up-to-date zijn en of de gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan.


KINDEROPVANG OF GASTOUDER?

  • Flexibiliteit wordt door veel ouders als een groot voordeel gezien. Met name ouders die met onregelmatige diensten werken of als oproepkracht hebben hier voordeel bij
  • Een gastouder is vaak voordeliger, je betaalt per uur en niet zoals bij de meeste kinderopvang dagdelen. Over vakanties en feestdagen worden afspraken gemaakt.
  • Net zoals bij de kinderopvang heb je bij een gastouder ook recht op kinderopvangtoeslag van de overheid.
  • Je hebt geen wisselende leidsters maar elke dag heb je hetzelfde gezicht, belangrijk zeker voor jonge kinderen voor een veilige hechting.
  • Er is een huiselijke sfeer en de kinderen draaien als het ware gewoon in het gezin mee.
  • Er zijn kleinere groepen, er mogen maximaal 6 kinderen worden opgevangen.
  • Een kleine groepsgrootte geeft je kind aan de ene kant meer rust, maar aan de andere kant nog steeds de mogelijkheid om al op jonge leeftijd met andere kinderen in aanraking te komen.
  • Door de kleinschaligheid van de opvang is er meer 1 op 1 aandacht.
  • Doordat de groepsgrootte kleiner is en het geluidsniveau lager is als in de reguliere kinderopvang ervaren de kinderen minder stress en ontwikkelen ze zich beter.

  

  

  

Contact

Gastouder Teddy

Donk 35

5768 XM  Meijel

T : 06 38347914

E :


Volg ons op Facebook

Logo Gastouder Teddy

Zoeken